Game Uncharted Legacy of Thieves Collection PS5

Còn hàng

699.000₫ 1.250.000₫


Thể loại               Action Adventure
Hệ máy               PS4, PS5
ESRB

              Teen Blood, Language, Violence,

              Use of Alcohol and Tobacco

Ngày phát hành               28/1/2022
Nhà sản xuất & phát hành               Sony Entertainment
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Đánh giá

Sản phẩm bán chạy