Đĩa Game Final Fantasy VII Remake Intergrade Ps5

Còn hàng

1.290.000₫ 1.700.000₫


Thể loại RPG
Hệ máy PS5
ESRB Teen
Language, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and Tobacco
Ngày phát hành 11/6/2021
Nhà sản xuất & phát hành Square Enix
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Đánh giá

Sản phẩm bán chạy