Hướng dẫn cập nhật Pes 2019 Ps4 Full kits ,logo ,Bundesliga

Bách Tùng PS sẽ hướng dẫn các bạn update Full chuyển nhượng ,logo ,áo đấu ,...giải đấu ...câu lạc bộ ,Bundesliga

Bước 1:

Down file về giải nén sau đó copy toàn bộ dữ liệu vào Usb đã format ở định dạng Fat 32:

Link down  :Tại Đây

Bước 2 :

Update fw mới nhất để đăng nhập playstation network

Bước 3:

Vào Setting /account management đăng nhập playstaion network 

Bước 4: Vao Game Pes 2019 

  Cắm usb có dữ liệu tải về và Vào Extras > Edit > Data Management > Import / Export > Import Team chọn dữ liệu trên  usb sau đó  nhấn vuông và chọn Ok

Bước 5:.

 Cắm usb có dữ liệu tải về và Vào Extras > Edit Data Management>Import/Export > Import Images > Competition Emblems chọn dữ liệu trên  usb sau đó  nhấn vuông và chọn Ok 

Bước 6:

 Extras > apply  live update 

Save dữ liệu ,quá trình hoàn tất 

Chúc các bạn thành công !